Freshman Week

Identity and Poster design for Taiwan Tech Design Freshman Week 2019.
Art Direction: Yuh Chyi Liou
Designer: Wei Zhong Zhang

Graduation Project Review